Ceny transferowe

Podmioty powiązane muszą sporządzać dokumentację każdej umowy ze spółkami siostrami, matkami, i innymi po przekroczeniu kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym. Kancelaria dla tych właśnie firm tworzy skomplikowaną teoretyczną część oraz sporządza dodatkowe umowy i inne dokumenty niezbędne do kompletności dokumentacji cen transferowych.

Specjalna dokumentacja chroni firmę przed sankcyjną stawką podatku dochodowego w wysokości 50% (zamiast 19%).