Kadry i Płace

Kancelaria prowadzi Kadry i Płace łącznie z usługami księgowości lub w ramach outsourcingu. W tym m.in.:

–  Bieżące rozliczanie zatrudnionych w firmie osób na umowę o pracę, zlecenie, dzieło, kontrakt
managerski, i inne.

–  Sporządzanie listy płac, ewidencji wynagrodzeń, niezbędnych informacji na koniec roku, itd.

–  Rozliczanie PIT-ów

–  Reprezentacja w ZUS, PFRON, GUS

–  Informowanie i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji w zakresie obowiązków pracodawcy
wynikających z kodeksu pracy, przepisów BHP i innych przepisów szczególnych

Co nas wyróżnia, to:

–  optymalizacja kosztów ZUS dla pracodawcy

–  prowadzenie wniosków o dotacje na zatrudnienie pracowników z Urzędu Pracy i ze środków unijnych
oraz PFRON

–  kontrola dokumentacji BHP

–  wyprowadzenie protokołów pokontrolnych ZUS-u

–  opracowywanie wszelkich regulaminów pracodawcy

–  przeprowadzanie zwolnień grupowych

–  doradztwo prawne w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy

–  reprezentowanie w sporach sądowych z pracownikami

–  ustalanie kapitału początkowego

–  wyliczanie emerytury, renty i innych świadczeń ZUS