Opinie podatkowe

Przedmiotem opinii jest sporządzenie analizy prawno-podatkowo-księgowej, która przedstawia najkorzystniejsze dla danej firmy rozwiązanie (tzw. optymalizacja podatkowa). W skład opinii wchodzi m.in.:

–  Opiniowanie zawieranych kontraktów

–  Optymalizacja kosztów podatkowych

–  Optymalizacja umów międzynarodowych

–  Rozliczanie expatów i ich rodzin, a także kontraktów managerskich i innych

–  Dokumentowanie eksportu oraz handlu z krajami Unii Europejskiej pod względem optymalizacji
podatkowej

–  Obsługa przekształceń, łączenia i podziałów  spółek, zakładanie spółek i ich likwidacja

–  Optymalizacja właścicielska spółek, w tym zakładanie spółek na Cyprze i w Wielkiej Brytanii

Podpisana przez doradcę podatkowego opinia podatkowa, poza powyższą wiedzą o najkorzystniejszym rozwiązaniu podatkowym, może posłużyć do negocjacji warunków z kontrahentami oraz stanowić dowód prywatny w sprawie przed urzędem skarbowym, a nawet sądem.