Prawo gospodarcze

W ramach kompleksowej obsługi naszych Klientów Kancelaria prowadzi doradztwo prawne. W skład usługi wchodzi m.in.:

–  Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej (zgłoszenia do ZUS, GUS, US)

–  Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej działalności (jednoosobowa działalność, spółka
cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o. o., spółka akcyjna,
stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia, itp.)

–  Rejestracja spółek, zmiany w KRS i likwidacja spółek

–  Obsługa posiedzeń organów spółek

–  Sporządzenie wewnętrznych aktów prawnych spółek

–  Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów z zakresu prawa autorskiego

–  Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, regulaminów i wzorców umownych

–  Pomoc prawna w procesie negocjacji kontraktów

–  Reprezentacja firmy w sprawach gospodarczych przed sądami cywilnymi

–  inne