Reprezentacja

Specjaliści Kancelarii pomagają prowadzić postępowania podatkowe w urzędzie skarbowym lub izbie skarbowej podczas kontroli lub czynności sprawdzających.
Na życzenie Klientów występujemy również jako pełnomocnicy w toczących się postępowaniach.

Oferujemy całkowite zastępstwo procesowe w wojewódzkich sądach administracyjnych, Naczelnym Sądzie Administracyjnym przed Trybunałem Konstytucyjnym a także przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej